news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

 • GENERALNO
 • OPŠTI ŠIFARNICI
 • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
 • FINANSIJSKO POSLOVANJE
 • PROIZVODNJA
 • OBRAČUN ZARADA
 • STALNA SREDSTVA
 • ADMINISTRACIJA
 • BIZNISOFT POS
 • BIZNISOFT REPLICATION

GENERALNO

Implementirana je nova funkcionalnost koja operatera obaveštava ukoliko se nalazi u nekom polju gde je omogućena pretraga po nazivu (ili bilo koja druga funkcionalnost) pritiskom na taster plus +. Ukoliko su za zadato polje izmene omogućene (odnosno dokument/nalog je u obradi), prikazaće se sledeće obaveštenje:

Obaveštenje za operatera prilikom pretrage

Ukoliko izmene nisu omogućene, prikazaće se sledeće obaveštenje:

Obaveštenje za operatera prilikom pretrage ukoliko nisu omogućene izmene

 

OPŠTI ŠIFARNICI

Redizajnirana je forma tabele Objedinjeni šifarnik analitičkih partija. Sada se prikazuje stanje po računima kao i promet za izabrani račun. Za prikaz ovih podataka potrebno je par sekundi, usled optimizacije serverskog upita:

Objedinjeni šifarnik analitičkih partija

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

U poslednjim unapređenjima verzije potpuno je modifikovana funkcija evidencije serijskih brojeva.

Dodate su kolone Vreme izmene i Operater u svim formama uključujući i tabelu Pregled prometa po serijskom broju u delu Izveštaji po specifičnim poslovima:

Kolone Vreme izmene i operater

U standardnom pregledu Prometa po serijskom broju dodat je nov checkbox Po serijskom broju, čija aktivacija grupiše podatke po serijskom broju. Kako je ovakva forma pregleda mnogo praktičnija u praksi, ova opcija je standardno čekirana:

Standardni pregled prometa po serijskom broju

Omogućen je unos roka trajanja i za artikle koji se vode po serijskim brojevima po sistemu Jedan serijski broj je jedan komad.

Potpuno je tehnički redizajniran način knjiženja pa je specifikacija serijskih brojeva smeštena u posebnom tabu Proknjiženi serijski brojevi koji će biti proknjiženi u robnoj evidenciji prilikom knjiženja glavnog dokumenta. Ovo pravilo ne važi ukoliko se serijski brojevi specificiraju kontrolnom listom:

Specifikacija po dokumentima – Kontrolna lista

Dodat je nov tab u kalkulacijama, fakturama i internim računima (i nasleđenim formama) gde se može videti specifikacija serijskih brojeva. U ovom tabu se pojavljuju samo artikli koji su definisani da se vode po serijskim brojevima. Omogućen je unos specifikacije serijskih brojeva za selektovani artikal iz ovog taba, što može biti praktičnije od adekvatne funkcije iz menija forme. U levoj tabeli taba Specificirani serijski brojevi nalazi se spisak svih artikala u dokumentu koji se vode po serijskim brojevima, dok je u desnoj tabeli specifikacija istih. U tabu Proknjiženi serijski brojevi su prikazani svi artikli koji su proknjiženi u robnoj evidenciji:

Tabovi - Specificirani serijski brojevi i proknjiženi serijski brojevi

Obrada serijskih brojeva je u formi Popisa robe potpuno redizajnirana:

 • Prilikom brisanja stavke popisa automatski se briše i specifikacija serijskih brojeva za izabrani artikal
 • Prilikom brisanja popisne liste briše se i kompletna specifikacija serijskih brojeva po tom popisu
 • Uklonjena je posebna funkcionalnost iz prethodnih verzija Knjiži serijske brojeve koji se u novim postavkama verzije knjiže/rasknjižavaju redovnom procedurom knjiženja
 • Prilikom knjiženja popisne liste vrši se provera da li su specificirani svi serijski brojevi za artikle koji se vode po serijskim brojevima i imaju razlike po popisu
 • U formi popisa dodat je novi tab Serijski brojevi sa prikazom samo eventualno proknjiženih serijskih brojeva po dokumentu:

Tab - Proknjiženi serijski brojevi

U Proveri integriteta podataka na nivou poslovnog objekta dodat je nov tab Provera serijskih brojeva sa prikazom svih eventualnih neslaganja. Ova provera ne konsultuje nikakav definisani period već uvek vrši proveru na nivou svih podataka konkretne baze:

Provera integriteta podataka - Provera serijskih brojeva

U funkciji BizniSoft POS - Kasa u maloprodaji, u pregledu podataka SUF-a, refundacija se prikazuje u koloni Ukupan iznos sa znakom minus:

Pregled podataka SUF-a – Iznos refundacije

Sledeće funkcionalnosti u modulu robno-trgovina, unapređene su na zahtev naših korisnika:

Modifikovana je štampa izveštaja Računa sopstvenih troškova sa prikazom broja dokumenta u zaglavlju:

Podatak o broju dokumenta

U Pregledu rezervisane robe dodate su nove kolone sa prikazom poslovnih jedinica i terena:

Pregled rezervisane robe – poslovne jedinice po terenima

U formi Izlaz robe - račun u okviru Info panela, dodat je podatak o procentu ostvarene razlike u ceni za svaku stavku, pod uslovom da je prethodno aktiviran konfiguracioni parametar 10140 – Prikaži ostvarenu RuC prilikom fakturisanja:

Info panel - Procenat ostvarene razlike u ceni

Omogućen je prikaz Kataloškog broja u tabeli Stanje zaliha objekta aktivacijom checkbox-a Barkod/Kat.broj:

Stanje zaliha objekta - Checkbox Barkod/Kat.broj

FINANSIJSKO POSLOVANJE

U poslednjim ažuriranjima verzije, redizajnirana je funkcionalnost obrade izvoda u elektronskom formatu. Promenjene su pretrage na poljima Konto, Analitika, Partija i slično, u formi Obrada uvezenog izvoda (u svim tab-ovima) i implementirana je standardna, BizniSoft univerzalna pretraga.

Po uzoru na ručno knjiženje izvoda, u delu Obrada uvezenog izvoda omogućeno je povezivanje eksternih dokumenata sa stavkama izvoda pomoću funkcije F8. Osim toga, uvedena je mogućnost pretrage i provere Mesta i Nosioca troška pomoću tastera plus:

Obrada izvoda u elektronskom formatu – kolona Eksterni dokument u tabu Stavke izvoda Obrada izvoda u elektronskom formatu - kolona Eksterni dokument u tabu Knjiženja Povezivanje stavki izvoda pomoću funkcije F8

Implementiran je još jedan tip fajla za uvoz tekstualne datoteke - Komercijalna banka YYYYMMDD RN*.txt u delu Uvoz izvoda u txt formatu:

Obrada izvoda u elektronskom formatu - Uvoz izvoda u txt formatu

Sa novim postavkama verzije, dolaze i ekstenzije za Chrome i Edge browser-e. Svim našim korisnicima poslali smo i-mejl sa detaljnim instrukcijama vezanim za njihovu aktivaciju.

PROIZVODNJA

Izvršen je vizuelni redizajn forme Radni nalog:

Nov izgled forme radnog naloga

Artikli iz recepture za izabrani proizvod po nalogu prikazani su u posebnom tabu:

Artikli iz recepture u formi radnog naloga

Prilikom formiranja izdatnica i prijemnica repromaterijala su dodata dva nova polja: Datum dokumenta i Količina (proizvoda za formiranje). Ponuđana količina je ona koja je preostala, ali je operater može ažurirati po potrebi. Količina se neće videti ukoliko su u pitanju grupni radni nalozi - u tom slučaju količinu nije logično menjati:

Formiranje izdatnica i prijemnica - Polja Datum dokumenta i količina

Dodata je nova varijanta štampe radnog naloga Specifikacija potrebnog materijala u kojoj je specificiran potreban materijal po recepturi:

Radni nalog - Specifikacija potrebnog materijala Radni nalog - Specifikacija potrebnog materijala – Štampa izveštaja 

OBRAČUN ZARADA

Dodate su kolone Vreme izmene i Operater u formi obračuna zarada, obračunu bez isplate NETO, obračunu ostalih ličnih primanja i obračunu za lica van radnog odnosa:

Obračun zarada - Kolone Vreme izmene i Operater

STALNA SREDSTVA

U Evidenciji stalnih sredstava je dodata je nova kolona Poreska amortizacija u koju se unosi podatak o ukupnoj prethodnoj poreskoj amortizaciji ukoliko se podaci o stalnim sredstvima preuzmaju iz nekog drugog programa. Dodata je i kolona PP POA (prethodna poreski priznata amortizacija) u koju se unosi podatak o poreski priznatoj amortizaciji (ona koja je bila manja). Procedura otpisa stalnog sredstva je dorađena a samim tim i obračun POA:

Prethodna amortizacija i Prethodna PP POA

Osim pomenutih izmena, u modulu stalnih sredstava omogućena je aktivacija novog checkbox-a Procena. Ukoliko je checkbox štikliran, taj podatak program neće uzeti u obzir prilikom obračuna poreske amortizacije (Obrazac OA, Obrazac OA1 i Obrazac POA):

Evidencija stalnih sredstava - Checkbox Procena

ADMINISTRACIJA

Unapređene su procedure prenosa finansijskog poslovanja u narednu godinu kojim se prvo vrši provera ispravnosti valuta i dobija adekvatna sistemska poruka ukoliko program identifikuje problem koji nastaje ukoliko je identifikovana šifra valute u prometu a nije definisana u šifarniku valuta (951, 952, 998 ...):

Prenos finansijskog poslovanja u narednu godinu

BIZNISOFT POS

U BizniSoft POS-u se unos serijskih brojeva vrši prilikom kucanja računa a knjiže se prilikom izdavanja računa (neposredno nakon štampe fiskalnog isečka). Izuzetak su računi koji nisu promet (kopija, trening, avans, profaktura itd) kod kojih se serijski brojevi ne knjiže a kako bi se omogućio upis stavki, potrebno je aktivirati opciju Ignoriši serijske brojeve. Ukoliko je ignorisanje serijskih brojeva uključeno a izabran je račun za promet i postoje artikli koji se vode po serijskim brojevima, program neće dozvoliti izdavanje fiskalnog isečka:

Ignoriši serijske brojeve - BizniSoft POS

U prethodnim verzijama za virmanske račune u POS-u unos poslovnog partnera bio je obavezan. Međutim, po novom Zakonu o fiskalizaciji uveden je termin Račun sa identifikacijom kupca. Ukoliko se vrši virmansko plaćanje bez izdavanja računa sa identifikacijom, implementirani su sledeći konfiguracioni parametri:

 • Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10542 - Omogući ostalo bezgotovinsko plaćanje bez unosa kupca. Ukoliko je ovaj parametar aktiviran, pojaviće se nova opcija plaćanja Ostalo bezgotovinsko plaćanje a bez unosa poslovnog partnera (deponovan ček ili administrativna zabrana). Ovakav promet se knjiži na kontu BSRN0208.
 • Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10543 - Omogući virmansko plaćanje bez unosa kupca. Ukoliko je ovaj parametar uključen, momogućen je izbor opcije plaćanja Virman bez unosa kupca. Knjiženje se vrši na standardni račun BSRN0025 (2040). Međutim, kako se ovaj konto praktično uvek vodi analitički po poslovnim partnerima, bilo je neophodno da se uvede i sledeće:
 • Implementiran je novi konfiguracioni parametar 10544 - Šifra partnera za parametar 10543 kojim se uređuje analitika za knjiženje u svim podsistemima ukoliko je u pitanju virmansko plaćanje a nije unet kupac.

U oba slučaja program će tražiti dodatnu potvrdu sa F9 u uslovima kada se bira ostalo bezgotovinsko/virmansko plaćanje bez unosa kupca. Dakle, ukoliko klijent želi da izda fiskalni isečak za prethodnu uplatu na račun a ne želi da identifikuje kupca, uključiće neki (ili oba) od gornja dva parametra. Koju će funkciju da koristi (ostalo bezgotovinsko plaćanje ili virmansko plaćanje) zavisi od toga na koji konto želi da mu se ta promena i proknjiži.

Dorađena je procedura upisa broja referentnog računa po starom zakonu o fiskalizaciji (parametar 10532) tako da se sada pritiskom na taster (zvezdica na tastaturi) * kursor pozicionira na kraju ovog stringa.

Implementirana funkcionalnost periodičnog izveštaja u BizniSoft POS-u Period. Izveštaj koja podrazumeva korišćenje najnovije verzije eFiskalizatora (1.1.0) uz napomenu da će program kreirati izveštaj samo za period od momenta instalacije nove verzije eFiskalizator-a:

BizniSoft POS - Period. Izveštaj Periodični izveštaj - definisanje perioda Prikaz Periodičnog izveštaja za štampu

Na našem sajtu, postavljeno je novo korisničko uputstvo sa opisom svih funkcionalnosti koje su neophodne za rad aplikacije po novom Zakonu o fiskalizaciji (Sl. glasnik RS, br. 153/2020 i 96/2021).

BIZNISOFT REPLICATION

Na našem sajtu je postavljena nova verzija klijenta za replikaciju (v8.10) sa sledećim unapređenjima:

Dodata je nova funkcionalnost kojom se sinhronizuje samo izabrana baza:

BizniSoft Replication - Sinhronizacija izabrane baze

Dorađena je sinhronizacija svih baza na način da, u uslovima kada je server preopterećen, procedura se zadržava na konkretnoj bazi, vršeći pokušaj sinhronizacije još neki put na nekom drugom serveru pre nego što pređe na sledeću bazu.

 

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs