news1600

BizniSoft novosti

Budite u toku. Pratite najnovije vesti po verzijama. Informišite se o novinama u BizniSoft-u.

  • ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE
  • FINANSIJSKA OPERATIVA
  • OBRAČUN ZARADA
  • BIZNISOFT POS

ROBNO-TRGOVINSKO POSLOVANJE

U polju Tip eFakture implementirane su varijante Prima Nova, Europrom, Lilly i Sunoko koje su usklađene sa procedurama formiranja XML fajla po posebnim zahtevima koji se odnose na ovog partnera:

Šifarnik poslovnih partnera - Tip e-Fakture

Prilikom sinhronizacije primljenih faktura u tabeli Pregled primljenih faktura implementirane su procedure za upis i GLN objekta, ukoliko postoji:

Objekti firme - GLN broj

Naravno, neophodno je da se prethodno u šifarniku Poslovni objekti unesu GLN brojevi:

GLN Objekta - Pregled primljenih eFaktura

Prilikom izrade kalkulacije nudiće se samo efakture koje nisu proknjižene i u kojima je GLN broj jednak GLN podatku iz šifarika objekata ili je prazan.

Implementirana je nova opcija Nabavke RFZO u delu Specifikacija/POS:

Specifikacija/POS - Nabavka RFZO

FINANSIJSKA OPERATIVA

Omogućeno je selektovanje više stavki virmana pomoću tasera CTRL i formiranje fajla aktivacijom checkbox-a Selektovani nalozi. Ova funkcionalnost omogućena je isključivo za formiranje virmana iz finansijske operative. Za ostale funkcije (formiranje virmana iz plata) ova funkcionalnost nije omogućena:

Finansijska operativa - Selektovanje više stavki virmana

OBRAČUN ZARADA

Implementirano je novo dugme Nuliraj broj dana koje omogućava brisanje broja dana prilikom formiranja PPP-PD prijave za sve prijave van radnog odnosa i obračun ostalih ličnih primanja, budući da bi kolona 3.7 u PPP-PD prijavi trebalo da bude prazna:

Obračun za isplatu licima van radnog odnosa i ostalih ličnih primanja – Nuliraj broj dana

BIZNISOFT POS

Prilikom izlaska iz POS-a, ukoliko postoje računi na čekanju, pojaviće se forma sa obaveštenjem o tome i prikazom računa koji su na čekanju:

Računi na čekanju BizniSOft POS-a

BIZNISOFT TIM

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs