20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


SIMEUN ĐOKIĆ PR SPECIJALIZOVANA KANCELARIJSKA PODRŠKA M&S DUO NOVI SAD

Adresa:  PARISKE KOMUNE 23
Mesto:  NOVI SAD
PIB: 112206803
Korisnik OD: 25.04.2024
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012