20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


AUTOCENTAR PETROVIĆ DOO

Adresa:  OBILAZNI PUT 34
Mesto:  ŠABAC
PIB: 100088655
Korisnik OD: 04.08.2022
Broj licenciranih radnih stanica: 3
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012