20 NAJNOVIJIH KLIJENATA


FABRIKA KOMPOSTA UČA DOO

Adresa:  SAVE KOVAČEVIĆA 22
Mesto:  VRANOVO
PIB: 100969769
Korisnik OD: 04.08.2022
Broj licenciranih radnih stanica: 4
Koristi replikaciju: NE
*Broj zahteva za replikacijom:
Koristi BizniSoft LIVE: NE
Broj BizniSoft LIVE prijava:
Zadnja BizniSoft LIVE prijava: 

 Back * - Podaci o broju zahteva za replikacijom se računaju od 01.03.2012

Pozovite nas
011 400 26 26

Pozovite nas ukoliko imate bilo kakvo pitanje ili Vam je potrebna naša pomoć!

office@dpp.rs